Styrelse

Vi som arbetar med ApParkingSpot

Sasa Farkas

Erik Glitterstam

Företagsledning
Företaget leds av Sasa Farkas. Sasa har en master examen inom Entreprenörskap samt master examen inom Personal och Arbetslivsfrågor vid Lunds Universitet.

Startade egen mediabyrå Creatify Media med en ny idé för utomhusmarknadsföring, cykelkorgsskydd vilket har lett till stora marknadsföringskampanjer för bland annat Haribo, Momondo, Länsförsäkringar, Uber och Netto i hela Norden. Har lett arbetet med Swedish Innovation Compass, en innovationsplattform som hjälper människor att hitta rätt i innovationssystemet.

Styrelsen
Ledamot: Erik Glitterstam, f 1977. Erik är initiativtagare till ApParkingspot och en utbildadning inom data- och system-vetenskap vid Luleå Tekniska Högskola. Arbetar med affärsutveckling och sales.

Bolagets styrelse väljs av bolagsstämman. Vid senaste bolagsstämma valdes följande styrelse:

Ordförande: Staffan Wogenius, f 1958.
Staffan har en lång erfarenhet från entreprenörskap och utvecklingsprojekt. Har under de senaste 10 åren främst arbetat som konsult och hjälper andra företag med kapitalanskaffning och ekonomisk redovisning.

Ledamot: George Tahan, f 1959. Georg är numera privatinvesterare efter att under många år ha drivit eget företag i Södertälje.
Aktieinnehav: 610 000 aktier.

Ledamot och VD: Sasa Farkas, se vidstående.

Ledamot: Erik Glitterstam, se ovan.

Aktieägare
Vi som arbetar med ApParkingSpot

ApParkingspot är ett publikt aktiebolag och aktieboken förs av Euroclear Sverige AB.​​​​

Totalt finns 26 484 900 aktier i bolaget. Varje aktie har en (1) röst på bolagsstämman. Totalt antal aktieägare är omkring 100 stycken.

Största aktieägare är Apparkingspot Invest AB som ägs av Sasa Farkas och Erik Glitterstam. Aktieinnhavet uppgår till cirka 14 000 000 aktier eller cirka 52%. Näst största ägare är Staffan Wogenius (genom privat bolag). Innehavet uppgår till 7 000 000 aktier eller 26%.

Styrelseledamoten George Tahan innehar 610 000 aktier (2,3%).

Det finns ingen enskild aktieägare utöver ovan som har ett innehav om 5 % eller mer i bolaget.