Nyheter

Kallelse till årstämma 2018

Kallelse till årsstämma i ApParkingspot Nordic AB (publ) Aktieägarna i ApParkingspot Nordic AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl. 16.00. Plats för stämman: Ideon Agora, Scheelevägen 15, Lund.

Premiär för nya hemsidan

Nu är det dags att lansera en ny hemsida för bolaget. Vi har sedan länge haft en funktionell och bra hemsida för själva appen. Den är internationell och fungerar i alla länder. I princip kan vem...
Read More