Aktien

ApParkingspot är ett publikt aktiebolag och aktieboken förs av Euroclear Sverige AB.​​​​

Totalt finns 27 601 736 aktier i bolaget. Varje aktie har en (1) röst på bolagsstämman. Totalt antal aktieägare är omkring 300 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 1 257 165,41 kronor.

Större aktieägare är Sasa Farkas via bolaget ApParkingspot Invest AB, Erik Glitterstam, Custos AB, och Staffan Wogenius (genom privat bolag).
Styrelseledamoten George Tahan innehar 610 000 aktier (2,3%).

Det finns ingen enskild aktieägare utöver ovan som har ett innehav om 5 % eller mer i bolaget.