Kallelse till årstämma 2018

Kallelse till årstämma 2018

Kallelse till årsstämma i ApParkingspot Nordic AB (publ)

Aktieägarna i ApParkingspot Nordic AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl. 16.00. Plats för stämman: Ideon Agora, Scheelevägen 15, Lund.